Meandry Lomnice u Ostrovce

Vycházka z Varvažova po proudu Skalice k soutoku s Lomnicí, dále proti proudu této řeky do Ostrovce a následně zpět do výchozího bodu je spíše kratší a hodí se především pro zájemce o přírodní krásy, především pro nadšené ornitology. Vede po žluté značce k někdejšímu rekreačnímu středisku Avia, odkud je třeba pokračovat po červené k nedalekému soutoku (a dále po modré do Ostrovce a pak po nepříliš frekventované cestě do Varvažova). Od soutoku začíná delší pásmo přírodní památky V Obouch (chránící výskyt vydry říční, hnízdiště čápa černého, ohrožených rostlin – jako je lilie zlatohlavá – apod.).

Řečiště Lužnice s množstvím drobných peřejí a později blíže Ostrovce také meandrů skýtá samo o sobě pěknou podívanou; při troše štěstí je zde možné zahlédnout například ledňáčka a početné jiné druhy ptáků. Celá soustava řek na tomto území – včetně Otavy a Vltavy – je součástí ptačí oblasti, v níž jsou předmětem ochrany především největší a nejmenší sovy na našem území (výr velký a kulíšek nejmenší). Ve skalách blíže přehrady pravděpodobně hnízdí dokonce orel mořský, jeden z největších orlů vůbec.