Proti proudu Lomnice – Mirotice

Vydáte-li se naopak proti proudu Lomnice, pouštíte se na vycházku o něco delší, která ale zahrnuje i výlet předchozí. Nejprve je třeba dojít do Ostrovce a odtud už je možné napojit se na modrou značku, která vede přes přírodní památku Vystrkov a zámeček Karlov až do Mirotic. Toto město se pyšní především slavným rodákem Mikolášem Alšem, žil zde ale také loutkář Matěj Kopecký. Kromě Alšova památníku stojí v Miroticích za vidění bezpochyby také dobře zachovaný židovský hřbitov, založený už roku 1681 (jedná se o jeden z nejstarších na jihu Čech). Z Mirotic pak vede malebná Alšova stezka do Čimelic. Hned po židovském hřbitovu následuje zastávka v Budském dvoře, kam chodil Mikoláš Aleš za svou milou a budoucí manželkou Marynou Kailovou. Následuje řada přírodních a archeologických zajímavostí: nedaleko od stezky v lese – poblíž mohyl z doby halštatské – se nachází viklan a kousek od něj přírodní památka Malý Kosatín, slatinná louka s bohatou květenou.

O něco dále po stezce se pak stoupá na nejvyšší vrch v okolí nazvaný Hrad, na němž se nachází dobře dochované a údajně nejlépe dokumentované hradiště z doby halštatské (asi z poloviny 1. tisíciletí před n. l.). Pod Hradem na úpatí kopce se nalézá samota U Nováka s výběhem pro koně a loukami obklopenými lesy. Na tomto místě se odehrává obrozenecká povídka Terezy Novákové Železný kříž (památný kříž lze spatřit mezi čtyřmi lipami vysazenými nápadně blízko u sebe). Odtud již vede stezka typickou zdejší krajinou do Rakovic a následně pěknou starou dubovou alejí až k čimelickému zámku. Pokud jde o návrat z Čimelic do Varvažova, stačí se podívat na odkaz „Proti proudu Skalice – Čimelice“. Dodejme jen, že trasa stezky není zvlášť pečlivě značená, proto je dobré vybavit se na výlet turistickou mapou. Stezka částečně kopíruje i žlutě značenou turistickou trasu z Mirotic do Čimelic, která může posloužit jako záchytný orientační bod. Turistická značka ale míjí některé pamětihodnosti a její trasa je zhruba o 3 kilometry kratší než trasa naučné stezky.