Varvažovská náves

Nejkratší procházka vede z části obce „U Mostu“ do takzvaného „horního“ Varvažova s jeho malebnou návsí s kostelem sv. Kateřiny, zámečkem a hospodářským dvorem, hostincem u rybníka Žbluňk (neplést s nedalekým Bumbálkem) a také místní prodejnou. Vskutku idylicky vyhlížející náves stojí určitě za návštěvu. Varvažov je v písemných pramenech zmiňován už roku 1254 jako majetek Řádu sv. Jana Jeruzalémského (johanitů či později maltézských rytířů). Vesnice tomuto řádu patřila nepřetržitě až do roku 1847, kdy ji koupil kníže Karel Schwarzenberg. Řád zde měl svůj dvorec, na jehož místě později vznikl zmiňovaný zámek (jako letní rezidence johanitů), později upravený Schwarzenbergy na školu (1896).

Jádro vesnice s návsí je středověkého původu. Nejstarší památkou je kostelík sv. Kateřiny s presbyteriem s žebrovou klenbou z druhé poloviny 13. století. Nejspíš jde o dílo huti, která pracovala na nedalekém hradě Zvíkov (z téže kamenické huti pochází celá řada gotických památek v širším okolí Varvažova, mj. také Kamenný most v Písku). Kostel byl nejprve roku 1600 rozšířen (z této doby pochází dnešní věž) a později roku 1718 barokně upraven. V celé vesnici se dochovala řada hodnotných (především klasicistních) staveb lidové architektury.